NOR-WAY Bussekspress logo

Ny ekspressbussrute mellom Sogndal og Bergen

NOR-WAY Bussekspress har fått tillatelse til å starte ekspressbussrute mellom Sogndal og Bergen. Ruta gir mulighet for å reise på dagsavtaler i Bergen med buss.

NOR-WAY-buss ved fjord

 

Nylig meldte VY (Nettbuss) at de ville legge ned strekningen Voss-Bergen delen av ekspressbussruta som går mellom Sogndal og Bergen. Det oppstår da et hull i busstilbudet mellom Sogndal og Bergen som NOR-WAY Bussekspress og Tide buss AS ønsker å tette.

- Jeg tror det fremdeles er behov for en direkterute mellom Sogndal og Bergen. Mange steder langs denne strekningen er ekspressbussene det raskeste og viktigste fylkeskryssende kollektivtransportalternativet, sier Svein Helge Hauge som er produkt- og konseptsjef i Tide Buss AS.

 

Sognefjordekspressen med endestopp Haukeland sykehus

 

Han peker på at det ved overgangen til nye Vestland fylke vil være viktig med et godt transportalternativ til privatreiser, jobbreiser, for turister og studenter.

Ekspressbussruta, som vil kjøre under navnet Sognefjordekspressen, vil i første omgang ha én daglig avgang, mandag til fredag og søndag, i hver retning. Ruta blir lagt opp slik at det er mulig å reise tur/retur Sogn-Bergen på én dag. Endestopp i Bergen blir på Haukeland sykehus slik at man kan reise med ekspressbuss i forbindelse med sykehusavtaler. I sommerhalvåret vil tilbudet bli utvidet med en daglig sesongrute mellom Bergen og Flåm.

- Vi vet at denne ruta betyr mye for innbyggerne i Sogn som reiser til og fra Bergen i ulike ærend. Dette tilbudet er kanskje spesielt viktig for de som skal til Haukeland sykehus. Derfor har vi lagt opp til at ruta vil ha endestopp like ved sykehuset, sier Hauge.

 

Korrespondanse med annen kollektivtransport

 

NOR-WAY vil legge vekt på at bussruta korresponderer med annen kollektivtransport i regionen ved viktige knutepunkt langs traséen, slik som Årdal, Lærdal, Aurland, Vik og Luster. Det er likevel en forutsetning at ekspressbussruta blir godkjent av Hordaland Fylkeskommune og at det skjer en rask saksbehandlig. NOR-WAY Bussekspress skal i første omgang starte opp ruta på dispensasjon, inntil løyvesøknaden er ferdig behandlet. 

- Vi ønsker å sikre at det fremdeles finnes et fullverdig tilbud mellom to sentrale knutepunkt på Vestlandet. Dersom dette går i orden raskt blir vi veldig glade, avslutter Hauge.

Søk og bestill reise med Sognefjordekspressen

 

Se ruteinformasjon for Sognefjordekspressen

 

Back to top