NOR-WAY Bussekspress logo

Billettyper

Her finner du informasjon om billettyper, priser og betaling. Når du bruker reiseplanleggeren på nor-way.no, finner du informasjon om rutetider, reisetid og pris. Søk på avgangssted og ankomststed på reisestrekningen du ønsker informasjon om. Ved å kjøpe billetten på nett har du også muligheten til å sikre deg de rimeligste billettene og plassgaranti på bussen.

Voksen

Ordinær billett for alle som har fylt 18 år.

Småbarn 0–5 år

Barn mellom 0 og 5 år.

Selv om barnebillett er gratis, så er det viktig å kjøpe billett til reisen. Du gjør dette ved å søke etter og kjøpe billett til Kr. 0,- Dette hjelper oss å få oversikt over hvor mange det til enhver tid er i bussen. 

Barn 617 år

Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett. Barn i alderen 13 til og med 17 år må kunne fremvise aldersbevis under reisen.

Student 1830 år

Studentrabatten gjelder for:

 • Deg som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner
 • Deg som er elev ved videregående skole og har fylt 18 år
 • Alle må kunne fremvise gyldig studentbevis

Studier som ikke går under studentrabattordningen:

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
 • Etatskoler (under Forsvaret, Postverket, Kriminalomsorgen mv.)
 • Korrespondanseskoler
 • Kortvarige kveldskurs
 • Lærlinger 
 • Voksenopplæring/arbeidstrening og voksenopplæring/språkkurs for flyktninger

Hva er gyldig bevis?

 • Studiekort med bekreftelse for betalt semesteravgift eller digitalt studentbevis på mobil
 • Dokumentasjon fra skole eller lærebedrift, som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto
 • For de som studerer i utlandet gjelder kun ISIC-kort som gyldig studentbevis

Honnør

Honnørrabatt gjelder for deg som enten:

 • har fylt 67 år
 • har uførebevis fra NAV

Ledsager

En ledsager er en person som ledsager en innehaver av kommunalt ledsagerbevis. Ved billettkontroll må beviset kunne fremvises.

Vernepliktig

Rabatt gis til deg som er vernepliktig soldat og avtjener førstegangstjeneste. På bussen må du kunne vise enten innkallingsbrev, studentbevis for krigsskolen eller Forsvarets blå ID‑kort. Billetten må bestilles på via søk i reiseplanleggeren på forside

Du får rabatt i disse tilfellene:

 • Reise til og fra sesjon
 • Oppmøte til, og hjemreise ved dimisjon fra førstegangstjeneste
 • Soldater i førstegangstjeneste på reiser til og fra tjenestested
 • Militære lærlinger i 1. og 2. utdanningsår
 • Oppmøte/hjemreise til nytilføring i Heimvernet
 • Oppmøte/hjemreise til repetisjonstjeneste
 • Elever ved Krigsskolen

Rabatten gjelder både når du reiser i sivilt eller uniform.

Betaling

Betalingen av billetter som kjøpes på nor-way.no skjer trygt og sikkert gjennom 3D-secure hos vår samarbeidspartner Netaxept.

Du kan benytte Visa, MasterCard, Vipps eller PayPal.

Kredittkort utstedt i USA er dessverre ikke lenger gyldig ved billettkjøp på
nor-way.no.

Pris

Informasjon om pris for en strekning finner du gjennom å søke på avgangssted og destinasjon i reiseplanleggeren. På noen ruter er det billigere å kjøpe billett via nettsiden på forhånd.


Søk reise og kjøp billett.

Back to top