NOR-WAY Bussekspress logo

Reisegaranti

Vi har som mål at alle reisende skal få en god reiseopplevelse med bussen. Skulle det oppstå forsinkelser på din reise med oss, så kompenserer reisegarantien vår for noen typer avvik.

Ved overgang til andre linjer drevet av andre operatører gjelder reisevilkårene til vedkommende operatør.

Reisegarantien

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

 • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
 • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier
 • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport

Vi vil alltid gjøre vår ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

Behov for alternativ transport

Om alternativ transport ikke kan tilbys ved forsinkelse eller kansellering,
vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1 100 kr

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke kommer frem før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må være klarert på forhånd av ruteselskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket.

Er det under 20 minutter til neste avgang, vil du ikke ha krav på refusjon.

For å kreve refusjon må du fylle ut og sende oss reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 3 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 måned fra den er mottatt.

Viktig: Original kvittering og/eller nødvendig dokumentasjon for dine utlegg må bevares til saken er ferdigbehandlet. Dersom eventuelle merkostnader skal utbetales, må originalkvittering sendes inn til oss som bilag ved forespørsel.

Når gjelder reisegarantien?

Retten til refusjon gjelder ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert. Refusjonen gjelder reise med annet rutetilbud, drosje eller egen bil. Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud, bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang i dine reiser. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse.

Når gjelder ikke reisegarantien?

Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang i henhold til rutesøk.

Dersom du ikke har mulighet til å reise på grunn av sykdomgjelder ikke reisegarantien. Ved sykdom må du ta kontakt med eget forsikringsselskap. NOR-WAY kundeservice er behjelpelig med å sjekke om en billett er validert eller ikke, og gi en skriftlig bekreftelse på ubenyttet billett, som forsikringsselskaper noen ganger krever.

Reisegarantien gjelder ikke når det er 20 minutter eller mindre til neste avgang.

Dersom du visste eller burde ha visst om forsinkelsen eller kanselleringen før du kjøpte billett gjelder ikke garantien.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:

 • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
 • Naturkatastrofer
 • Ekstraordinære værforhold (f.eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane)
 • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien
 • Store arrangementer eller andre trafikale forhold/hendelser som berører kollektivtrafikken i stor grad
 • Følgeskader av forsinkelsen, f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Ved refusjon av km-godtgjørelse ved bruk av bil, kan kun bilsjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun km-godtgjørelse.

Overgangsregler

Når reisen din består av mer enn én delstrekning / bytte av buss, er det viktig å vite om NOR-WAY Bussekspress' overgangsregler. Når en reise innebærer bytte av buss eller fra buss til tog, båt eller fly, skal det beregnes overgangstid.

Ved bytte fra NOR-WAY Bussekspress' busser til andre busser, tog eller fly, er gyldig overgangstid:

 • 60 minutter ved bytte fra en NOR-WAY-buss til tog, båt, fly* eller busser operert av andre selskap
 • 30 minutter ved bytte fra en NOR-WAY-buss til en annen NOR-WAY-buss

For reiser hvor kortere overgangstid er valgt, kan det ikke gjøres krav på refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre påløpte utgifter som følge av tapt forbindelse.

*Ved bussankomst til flyplass skal innsjekkingstid hos flyselskap beregnes i tillegg. Merk at innenlands og utenlands flyreiser har ulike krav til innsjekkingstid.

For reiser hvor det er beregnet mindre enn 60 minutter i tillegg til innsjekkingstid kan det ikke gjøres krav på refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre påløpte utgifter som følge av tapt flyforbindelse.

Klagebehandling

Krav om refusjon av utgifter til alternativ transport, refusjon av billettutgifter eller klager på reisen må settes frem skriftlig innen tre måneder regnet fra datoen for reisen. Krav på refusjon sendes via kontaktskjema under. Innen én måned fra mottatt henvendelse vil vi bekrefte om kravet eller klagen fører frem, avvises eller er til vurdering. Endelig svar gis innen tre måneder regnet fra den datoen vi mottok henvendelsen. Passasjerer som ikke får dekket krav eller medhold i klage på reisen, har mulighet til å klage til Transportklagenemnda.

Copyright © 2009–2024 NOR-WAY Bussekspress