NOR-WAY Bussekspress logo

Reisegaranti

Vi ønsker at alle våre passasjerer får en så fin opplevelse som mulig. Skulle det oppstå forsinkelser på din reise med oss, har vi en reisegaranti som kan kompensere for eventuelle avvik.

Reisegaranti

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

 • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
 • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier
 • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport

Vi vil alltid gjøre vår ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1 100 kr

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må være klarert på forhånd av selskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket.

Vær oppmerksom på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jule-, påske- og sommerferier.

For at du skal gjøre ditt krav gjeldene, må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 måned fra vi har mottatt den.

Viktig: Original kvittering og/eller nødvendig dokumentasjon for dine utlegg må bevares til behandlingen av saken er ferdig. Dersom eventuelle merkostnader skal utbetales, må originalkvittering sendes inn til oss som bilag ved forespørsel.

Når gjelder garantien?

Retten til refusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert. Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil. Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud, bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang i dine reiser. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse.

Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang iht. rutetabell.

Reisegarantien gjelder heller ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:

 • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
 • Naturkatastrofer
 • Ekstraordinære værforhold (f.eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane)
 • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien
 • Store arrangementer eller andre trafikale forhold/hendelser som berører kollektivtrafikken i stor grad

Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen, f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Ved refusjon av km-godtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun km-godtgjørelse.

Overgangsregler

Når reisen din består av mer enn én delstrekning / bytte av buss, er det viktig å vite om NOR-WAY Bussekspress' overgangsregler. Når en reise innebærer bytte av buss eller fra buss til tog, båt eller fly, skal det beregnes overgangstid. Ved bytte fra NOR-WAY Bussekspress' busser til andre busser, tog eller fly, er gyldig overgangstid:

 • 60 minutter ved bytte fra en NOR-WAY-buss til tog, båt, fly* eller busser operert av andre selskap
 • 30 minutter ved bytte fra en NOR-WAY-buss til en annen NOR-WAY-buss

For reiser hvor kortere overgangstid er valgt, kan det ikke gjøres krav på refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre påløpte utgifter som følge av tapt forbindelse.

*Ved bussankomst til flyplass skal innsjekkingstid hos flyselskap beregnes i tillegg.

Back to top