NOR-WAY Bussekspress logo

Dyr på bussen

Det er ikke tillatt med andre dyr enn fører- og servicehunder om bord i våre ekspressbusser. Ekspressbussene har ikke separat transportrom egnet for dyr, og hensynet til medpassasjerer må derfor prioriteres.

Fører- og servicehunder tillatt på bussen

  • Førerhunder for blinde, svaksynte og døve
  • Servicehunder i tjeneste/opplæring med tjenestesele
  • Polititjenestehunder sammen med politi i uniform
  • Redningshunder i tjeneste eller i opplæring med tjenestesele

Førerhund, tjenestehund og servicehund i tjeneste eller opplæring som kan identifiseres med vest og/eller skriftlig dokumentasjon, reiser gratis. Utover dette er det dessverre ikke tillatt med dyr om bord i våre busser.

Det er ikke forsvarlig å transportere dyr i bussens bagasjerom siden bagasjerommet ikke er tilrettelagt for dette med hensyn til lys, varme, ventilasjon og tilsyn.

Vi viser til nasjonal befordringsvedtekt § 11 første setning, og Samferdelsdepartementets rundskriv N-2/2016.

Copyright © 2009–2024 NOR-WAY Bussekspress