NOR-WAY Bussekspress logo

Belte er livsviktig - også i buss

Gutt som sitter i buss - bilbeltetegning Foto: Statens vegvesen

Det har i mange år vært en selvfølge å bruke bilbelte. Nå bruker flere og flere også belte i buss! Belt i buss er viktig for din egen og andres sikkerhet.

Som busspassasjer er du selv ansvarlig for å bruke setebelte og kan bli bøtelagt om det blir kontroll. Undersøkelser viser også at de som har opplevd kontroll etterpå blir flinkere i beltebruk. 

Beltet skal likevel ikke bare festes for å unngå gebyr - det er først og fremst viktig for både egen og andres sikkerhet. 

- I trafikken og når vi reiser kollektivt, har vi også et ansvar for de vi reiser sammen med. Lar du være å feste beltet i bussen, er du ikke bare til fare for deg selv, men også de andre på bussen. Så pass på vennene dine - fest deg selv og de du er glad i, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen. 

Flaut og rart? 

De unge tar mest buss og er de som er dårligst på beltebruk. Ting ser likevel ut til å være i endring. En undersøkelse fra Statens vegvesen viser at færre unge i dag sier at det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss. En av to i alderen 15-29 år daglig eller ukentlig tar buss der det er monterte setebelter. Bare 58 prosent svarer at de i stor grad bruker beltet. 

Utviklingen er likevel positiv. Andelen unge som mener det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, synker jevnt og trutt, fra hele 65 prosent våren 2017 til 47 prosent høsten 2018. Dette kan tyde på at holdningene er i ferd med å snu, og at bussen ikke i like stor grad blir sett på som en «frisone» for beltebruk.

- Vi er glad for å se at holdningene er i ferd med å endre seg blant de unge, og håper det også gjenspeiler seg i kontrollresultatene. Heldigvis er det få alvorlige ulykker med buss, men om noe skjer, kan beltet være forskjellen på liv og død, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Belter i alle våre busser

Du finner belter i alle NOR-WAY-busser og det er påbudt å ta dem i bruk. Bussjåførene våre vil minne om dette ved start av turen. Ansvaret ligger likevel hos passasjeren og ved kontroll vil Statens Vegvesen bøtelegge passasjerer som ikke bruker belte.

Ta vare på deg selv og andre - bruk belte i buss! 

Copyright © 2009–2024 NOR-WAY Bussekspress