NOR-WAY Bussekspress logo

Barn som reiser alene

Dette dokumentet skal være ferdig utfylt og vises til sjåfør når barnet følges om bord i bussen.

Barnets foresatte er til en hver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt.

Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. De foresatte må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen. Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på angitt holdeplass.

Fyll inn informasjonen i skjemaet under og ta det med på bussen. 

Informasjon om barnet / Details child

Reisedetaljer / Journey details

Voksen som følger barnet ved avreise / Adult at departure

Voksen som møter barn ved ankomst / Adult at arrival

Returreise / Return trip

Voksen ved avreise / Adult at departure - Retur

Voksen ved ankomst / Adult at arrival destination - Retur

Signatur forelder / Signature parent or guardian

Back to top