BARN SOM REISER ALENE

Dette dokumentet skal være ferdig utfylt og vises til sjåfør når barnet følges om bord i bussen. Barnets foresatte er til en hver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt. Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. De foresatte må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen. Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på angitt holdeplass.

Informasjon om passasjer
Utreise

Person som følger barnet om bord ved utreise

Person som møter barnet ved ankomst

Returreise

Person som følger barnet ombord ved returreise

Person som møter barnet ved ankomst

Skjema signeres av barnas foresatte