Reisevilkår

Møt opp i god tid

For at bussen ikke skal kjøre fra deg, er det viktig at du som skal reise møter opp i god tid på holdeplassen. På de fleste større bussterminaler og rutebilstasjoner har du mulighet for å gå om bord i bussen 1015 minutter før avgang.

På holdeplasser underveis må du stå på holdeplassen og gi tydelig stopp-tegn for at sjåføren skal forstå at du skal være med bussen.

Ha billetten klar i hånden før du stiger om bord, sammen med eventuell legitimasjon dersom du reiser med rabattert billett, som for eksempel student, honnør eller lignende.

Vis tydelig tegn!

For at sjåføren skal forstå at du skal være med bussen, er det viktig at du gir tydelig tegn når du står på holdeplassen. Strekk gjerne ut armen.

Beregn god tid på utfartsdager

Våre erfaringer er at det på store utfartsdager, i forbindelse med ferie, høytider og inn mot helg, er mange biler på veien. Dette kan skape ekstra kø i og rundt de store byene med fare for forsinkelser på alle våre busslinjer, og vi ber om at du som reiser med oss beregner god tid, og venter tålmodig på holdeplassen vi kommer så snart det lar seg gjøre.

Bagasje

Inkludert i billetten kan du ta med deg 2 kolli bagasje (maks 30 kg) som skal plasseres i bussens bagasjerom. Håndbagasje tar du med gratis, så lenge det får plass under eget sete eller i hattehyllen på bussen. Husk å merke bagasjen din godt med navn, adresse og telefonnummer.

Hvis du reiser med mer bagasje enn den tillatte mengden påløper det et ekstra gebyr pr. kolli. Du kan reise med ekstra bagasje (mot gebyr) dersom det er plass i bussens bagasjerom.

Barnevogner

Du kan reise med sammenleggbare barnevogner som en del av din bagasje så langt plassen tillater det.

Sykler

Så lenge det er plass i bussen må du gjerne ta med sykkel, og normalt koster dette en barnebillett som må kjøpes direkte hos sjåføren ved påstigning.

Vi kan dessverre ikke garantere plass for sykkelen, når vi må prioritere at alle reisende får med seg den bagasjen som er tillatt på billetten og dessverre tar sykkel mye av plassen i bussens bagasjerom. Normalt vil det ikke være noe problem å reise med sykkel, så fremt det ikke gjelder reise på store utfartsdager som fredag, søndag og rundt ferier og høytider. Vi anbefaler at sykkelen blir pakket inn for å hindre skade på sykkelen og annen bagasje.

Ski og snøbrett

Ski og snøbrett (Snowboard) tar du med gratis inkludert i din billett. Vi anbefaler at det er pakket forsvarlig i skipose eller lignende, slik at det kan fraktes trygt i bussens bagasjerom. Husk å merke bagasjen din godt med navn, adresse og telefonnummer.

Pulker og surfebrett

Så lenge det er plass i bussen må du gjerne ta med pulker og surfebrett. Normalt koster dette en barnebillett som må kjøpes direkte hos sjåføren ved påstigning. Vi kan dessverre ikke garantere plass for pulker eller surfebrett, da vi må prioritere at alle reisende får med seg den bagasjen som er tillatt på billetten.

Jaktvåpen og ammunisjon

Våpen tar du med gratis inkludert i din billett, så fremt det er forsvarlig pakket i futteral, våpenkoffert eller tilsvarende. Med hensyn til sikkerheten må våpenets hoveddel sammen med ammunisjon oppbevares i bussens bagasjerom gjennom hele reisen. Våpenets vitale del, som sluttstykke eller lignende, skal fraktes adskilt fra hoveddel og må derfor tas med inn i bussen som en del av din håndbagasje.

Ståhjuling

Av vekt- og plassmessige årsaker er det dessverre ikke tillatt å reise med store tohjulinger, som Segway, Speed Walker eller lignende, på våre busser.

Ansvar og erstatning på bagasje

Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller skade på bagasje, med mindre det skyldes uaktsomhet fra selskapets side. Vi anbefaler derfor at den reisende tegner reiseforsikring. Se forøvrig "Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge".

Barn som reiser alene

Har du barn som skal reise alene er det fint om du som foresatt forbereder barnet på hva som venter dem. Vi anbefaler at barnet er i skolepliktig alder og kan ta vare på seg selv under bussreisen. Du som foresatt må følge barnet på bussen, og må kunne fremvise informasjon med navn og nummer til en ansvarlig voksen som sjåføren kan ringe til om det skulle skje noe uforutsett.

Som en betryggelse for foreldre, barn og sjåfør, er det en fordel om foreldrene forhåndskjøper billettene på nor-way.no, og fyller ut dette følgeskjemaet med kontaktinformasjon til familie og foresatte som barnet har med seg på reisen.

Rullestolbrukere

Er du rullestolbruker med behov for egen plass til rullestolen din om bord på bussen, må vi be om at du reserverer plass senest kl. 14:00 siste hverdag før reisen. Ta kontakt med kundeservice.

Av hensyn til sikkerheten og plassen om bord i bussen, kan dessverre ikke rullestolen overstige målene; lengde 120 cm, bredde 70 cm, høyde 109 cm. Det er også begrensninger på totalvekt av stol. Dette kan variere noe fra rute til rute avhengig av sikring i buss. Ta kontakt med Kundeservice for detaljer. 

Krav om bruk av sikkerhetsbelte

For egen og medreisendes sikkerhet under reisen, er det påbudt å bruke sikkerhetsbeltene som er tilgjengelig på alle våre busser.

Se vegtrafikkloven § 23a, samt forskrift av 21/9 1979 nr. 7 "Bruk av verneutstyr under kjøring av motorvogn". Ved en beltekontroll vil du som passasjer bli pålagt gebyr dersom dette ikke etterfølges.

Sikring av barn

Hver av våre busser har 12 barneseter tilgjengelig, som i regel er best egnet for barn i alderen fra 6 måneder og oppover. Ved siden av dette har vi også sitteputer tilgjengelig på de fleste bussene.

Barn under 135 cm er pålagt ved lov å bruke godkjent barnesikringsutstyr om bord i bussen. Dersom barneseter i bussen allerede er i bruk, skal ordinære bilbelter brukes på best egnet måte. Det er dessverre ikke mulig å reservere barnesetene før reisen, ta gjerne med eget barnesete/pute dersom det er mulig. Har du behov for sete for spedbarn må du ta med dette selv.

Dyr på bussen

Kun førerhund, tjenestehund og servicehund i tjeneste eller opplæring som kan identifiseres med vest og/eller skriftlig dokumentasjon er tillatt på våre busser, og reiser gratis. Utover dette er det dessverre ikke tillatt med dyr om bord i våre ekspressbusser.

Viser til nasjonal befordringsvedtekt § 11 første setning, og Samferdelsdepartementets rundskriv N-2/2016.

Det er ikke forsvarlig å transportere dyr i bussens bagasjerom, når bagasjerommet ikke er tilrettelagt for dette med hensyn til lys, varme, ventilasjon og tilsyn.

Unntak på Flybussen linje FB2 og FB11: Hunder, katter og andre mindre kjæledyr kan tas med på Flybussen uten ekstra kostnader. Dyr skal holdes i bånd eller bur under hele reisen og skal ikke plasseres direkte på setet. Eieren har ansvar for å sørge for at dyret ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Reisende med dyr må vike for eventuelle allergikere.

Bruk av mobiltelefon

For en bedre reiseopplevelse for deg og dine medpassasjerer ber vi om at du begrenser samtalene om bord i bussen til kun høyst nødvendig og korte samtaler, og at telefonen settes på lydløs under hele reisen.

Røyking/alkohol

Det er dessverre ikke tillatt å røyke eller bruke e-sigaretter om bord i våre busser. Røyking er tillatt ute i de ilagte pausene underveis på ruten dersom det ikke er til sjenanse for andre medpassasjerer. Det er heller ikke lov å nyte alkohol eller være synlig beruset under reisen.

Klagerett

Som passasjer hos NOR-WAY Bussekpsress kan du klage ved svikt eller brudd på selskapets transportvilkår. Hvilke rettigheter som er gjeldene for passasjertransport i Norge, kan du lese mer om hos Transportklagenemda.
Se også "Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge".