NOR-WAY Bussekspress logo

Dyr på bussen

Dyr er dessverre ikke tillatt om bord på våre busser.

Kun førerhund, tjenestehund og servicehund i tjeneste eller opplæring som kan identifiseres med vest og/eller skriftlig dokumentasjon er tillatt på våre busser, og reiser gratis. Utover dette er det dessverre ikke tillatt med dyr om bord i våre busser.


Viser til nasjonal befordringsvedtekt § 11 første setning, og Samferdelsdepartementets rundskriv N-2/2016.

Det er ikke forsvarlig å transportere dyr i bussens bagasjerom, når bagasjerommet ikke er tilrettelagt for dette med hensyn til lys, varme, ventilasjon og tilsyn.

Unntak på Flybussen linje FB2: Hunder, katter og andre mindre kjæledyr kan tas med på Flybussen uten ekstra kostnader. Dyr skal holdes i bånd eller bur under hele reisen og skal ikke plasseres direkte på setet. Eieren har ansvar for å sørge for at dyret ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Reisende med dyr må vike for eventuelle allergikere.

Tilbake til reiseplanlegger.

Back to top