Må det beregnes overgangstid ved bussbytte?

Ja.

Når reisen din består av mer enn én delstrekning / bytte av buss, er det viktig å vite om NOR-WAY Bussekspress' overgangsregler. Når en reise innebærer bytte av buss eller fra buss til tog, båt eller fly, skal det beregnes overgangstid.

Ved bytte fra NOR-WAY Bussekspress busser til andre busser, tog eller fly er gyldig overgangstid:

60 minutter: bytte fra en NOR-WAY Buss til tog, båt, fly eller busser operert av andre selskap.
30 minutter: bytte fra en NOR-WAY Buss til en annen NOR-WAY Buss.

Ved bussankomst til flyplass skal tid til innsjekking hos flyselskap beregnes i tillegg.

For reiser hvor kortere overgangstid er valgt kan det ikke gjøres krav på refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre påløpte utgifter som følge av tapt forbindelse.