Kan jeg sende ekspresspakker med deres ruter?

Ja.

Du kan sende pakker eller enkle forsendelser med våre ruter, så samt ruten ikke innebærer bytte.
Møt opp på holdeplassen og ekspeder pakken direkte på bussen. Sender må betale, og avtale med mottaker slik at pakken blir hentet direkte på bussen på bestemmelsestedet. Du kan lese mer om priser og vilkår for Ekspresspakker her

Farlig gods, ferskvarer som kjøtt og fisk, samt levende dyr befordres ikke.