Gir dere rabatt til ledsager?

Ja.

Det gis kun rabatt til reisende som ledsager en døvblind, hvor ledsager reiser gratis.

Utover det gis det ikke rabatt til ledsager/reisende med ledsagerbevis.