Gis det rabatt for honnør?

Ja.

Honnør eller senior gjelder fra fylte 67 år. Rabatten innrømmes også til blinde eller personer som mottar uførepensjon fra NAV. 
Ektefelle/samboer som reiser sammen med en som har rett på honnørbillett betaler også honnørpris.

Legitimasjon må fremvises til sjåføren.

Når billett kjøpes på nor-way.no, velger du denne billettypen etter å ha valgt avgangstid du ønsker: