Setebelte kan redde liv

Statens vegvesen har nå en kampanje for å få stadig flere til å huske beltet på bussen. Det er like viktig med belte i buss som i bil. Om det skulle skje en ulykke, holder beltet deg på plass i setet. Det kan redde livet ditt. At du fester beltet på deg selv, kan også redde livet til de andre du reiser sammen med i en ulykke. Siden det er så viktig for trafikksikkerheten, så er det også påbudt. Uten belte risikerer du et gebyr på 1.500 kroner, så husk beltet – for din egen og andres sikkerhet!