Avvikler Sør-Vestekspressen

Boreal Travel AS avvikler Sør-Vestekspressen med virkning fra 1. januar 2019 etter vel 31 års drift.

Sør-Vestekspressen har gjennom årene tilbudt transport til mange reisende på strekningen mellom Stavanger og Kristiansand.


Med et synkende antall passasjerer de siste årene og en økning i kostnadene har Boreal Travel dessverre kommet til det punktet at en nedleggelse ikke er til å unngå. 
– Vi har gjort flere tiltak for å opprettholde tilbudet. Antall avganger har blitt tilpasset reisemønsteret til de reisende, og ulike markedsføringstiltak har blitt gjennomført. Dessverre har ikke tiltakene ført frem, sier divisjonsleder fly- og ekspressbuss Frode Elverum i Boreal Travel.


Sør-Vestekspressen er et produkt i Nor-Way Bussekspress. Nedleggelsen medfører et hull i Nor-Ways rutetilbud fra Bergen til Oslo på Sør-Vestlandet. 
– Vi beklager at tilbudet nå blir lagt ned, og vil takke alle kundene som har benyttet seg av Sør-Vestekspressen gjennom årene, sier Elverum.