Midlertidige endringer på Flybussen linje FB11 fra 1.oktober 2017

I forbindelse med rehabiliteringen av Nordbytunnellen vil linje FB11 ved gitte avganger kjøre alternativ trase via Fv152 om Ås. Stoppestedet Korsegården blir erstattet med Brønnerud skole på utvalgte avganger.

På følgende avganger vil stoppestedet Korsegården IKKE bli betjent for påstigning, og midlertidig stoppested på Brønnerud skole vil bli benyttet:

Mandag til Fredag 

Brønnerud skole kl.12:32

Brønnerud skole kl.13:32

Brønnerud skole kl.14:32

Brønnerud skole kl.15:32

Brønnerud skole kl.16:32

Brønnerud skole kl.17:32

Brønnerud skole kl.18:32

Brønnerud skole kl.19:32

Lørdager

Brønnerud skole kl.11:32

Brønnerud skole kl.13:32

Søndager

Brønnerud skole kl.11:32

Brønnerud skole kl.12:32

Avganger som ikke er listet opp ovenfor vil kjøre vanlig trasé med påstigning på Korsegården. Se ny midlertidig rutetabell her.