Har du noe som skulle vært på andre siden av landet, raskere enn posten klarer å levere, og til en billig penge? De fleste av våre ekspressbusser tar med ekspresspakker så langt det er plass.

Vi har tilbud om å ta med Ekspresspakker på direkte linjer som ikke innebærer bytte, og så fremt vi har plass på bussen. Avsender betaler for frakten og leverer pakken direkte til sjåføren, og mottaker må møte opp på bestemmelsesstedet og henter den direkte på bussen ved ankomst. Bruk vår reiseplanlegger på nor-way.no for å undersøke om vi kjører direkte uten bytte på din strekning. Godset må pakkes inn forsvarlig, slik at det ikke blir skadet og at det ikke kan gjøre skade på annen bagasje. Ekspresspakker betales med kort eller kontant direkte på bussen av sender.

Merk forsendelsen tydelig, med navn og telefonnummer til både avsender og mottaker slik at sjåføren har mulighet til å varsle dersom noe uforutsett skulle inntreffe underveis. 

Priser Ekspresspakker

Pris per kolli pr. 01.01 2016. (Enkeltkolli maks 30 kg)
Forbehold om prisendringer i løpet av 2017

Vekt pr. kolli 0-250 km over 251 km
0 -1 kilo 140,- 150,-
1,1 - 5 kilo 160,- 200,-
5,1 - 20 kilo 220,- 270,-
20,1 - 30 kilo 290,- 340,-

 

Vi kan dessverre ikke frakte…

  • ferskvarer som kjøtt, fisk, grønnsaker e.l.
  • farlig gods som drivstoff, gasstanker e.l.
  • levende dyr
  • gods på strekninger som innebærer bytte

Ellers gjelder "Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler".