Her finner du informasjon om billettyper, priser og betaling. Hvis du bruker vår reiseplanleggeren på nor-way.no og søker reisestrekningen du ønsker informasjon om, vil du finne eksakte opplysninger om rutetider, reisetid og pris. Ved å kjøpe billetten på nett har du også muligheten til å sikre deg de rimeligste billettene, samt plass på bussen.

Voksen

Ordinær billett for alle som har fylt 16 år.

Unntak:

 • Linje NW192 Konkurrenten og Flybussens linjer reiser du som voksen fra fylte 20 år.

Barn 0-3 år

Barn under 4 år reiser gratis.

Unntak:

 • NW130 Trysilekspressen har andre regler for barn (se neste avsnitt).

Barn 4-15 år

Barn fra 4 til og med 15 år kan reise med barnebillett. Barn i alderen 13 til og med 15 år må kunne fremvise aldersbevis under reise. 

Unntak: 

 • NW130 Trysilekspressen gjelder barnebillett fra 0-15 år.
 • NW192 Konkurrenten fra 4-19 år.
 • Flybussen linje FB1, FB3 og FB11 kan inntil fire barn reise gratis sammen med en som betaler ordinær voksenbillett kjøpt på nett. Alle barn må registreres ved kjøp på nor-way.no. Familierabatten gjelder ikke for Kundekort, skoleklasser og større grupper etc.

Familiebillett

Reiser du en voksen og et barn sammen på Kystbussen innrømmes det ekstra rabatt på vår familiebillett. Prisen oppdateres automatisk ved valg av en voksen og et barn i nettbutikken. Denne billetten er kun tilgjengelig for reiser med Kystbussen og selges kun på nett.

Student 16-30 år

Du kan få studentrabatt hvis du er under 31 år og...

 • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner
 • er elev ved ungdomskole og har fylt 16 år

Studier som ikke går under studentrabattordningen

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling.
 • Etatskoler (under Forsvaret, Postverket, Kriminalomsorgen m.v.).
 • Korrespondanseskoler 
 • Kortvarige kveldskurs
 • Lærlinger
 • Voksenopplæring/arbeidstrening, og voksenopplæring/språkkurs for flyktninger

Hva er gyldig bevis?

 • Studiekort med bekreftelse for betalt semesteravgift eller digitalt studentbevis på mobil.
 • Dokumentasjon fra skole eller lærebedrift, som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto.
 • For de som studerer i utlandet gjelder kun ISIC-kort som gyldig studentbevis 

Unntak: 

 • Flybussen linje FB1, FB3 og FB11 kan alle ungdom til og med fylte 19 år kjøpe studentbillett mot fremvisning av aldersbevis.

Honnør 

Honnørrabatt gjelder for deg som enten

 • har fylt 67 år 
 • mottar uføretrygd fra NAV
 • er blind
 • er ektefelle/samboer som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Ledsager

Gjelder kun reisende som ledsager en døvblind, og reiser gratis. Ved billettkontroll må du kunne fremvise ledsagerbevis.

Vernepliktig

Gjelder vernepliktig soldat som avtjener førstegangstjeneste og kan fremvise forsvarets ID-kort for vernepliktige eller brev med innkalling til førstegangstjeneste, og må bestilles på nor-way.no 


Betaling

Betalingen for billetter kjøpt på nor-way.no skjer trygt og sikkert gjennom 3D-secure hos vår samarbeidspartner Netaxept.
Du kan benytte Visa, MasterCard Vipps eller PayPal.

 • Kredittkort utstedt i USA er dessverre ikke lenger gyldig ved billettkjøp på nor-way.no

Søk reise og kjøp billett