Søk reise og kjøp billett

 

 

 

  • Endringer NW300 Sør-Vestekspressen
    Fra den 24.02.17 blir det endringer i rutetidene på NW300 Sør-Vestekspressen. Vennligst benytt reiseplanleggeren for å finne din avgang.
  • Nytt stoppested i Hov på linje NW163 Valdresekspressen

    Fra den 27.02.17 blir holdeplass Hov rutebilstasjon erstattet med stoppested; Holdeplass Hov sentrum (langs fv.34 vis-a-vis rådhuset).