Søk reise og kjøp billett

 

 

 

  • NW162 Øst-VestXpressen er forsinket
    NW162 Øst-VestXpressen avgang 10:30 fra Lillehammer mot Bergen er ca. 3 timer forsinket ved Biri pga. en trafikkulykke.
  • Nytt stoppested i Hov på linje NW163 Valdresekspressen

    Fra den 27.02.17 blir holdeplass Hov rutebilstasjon erstattet med stoppested; Holdeplass Hov sentrum (langs fv.34 vis-a-vis rådhuset).