Barn som reiser alene
skal være i skolepliktig alder, og kunne ta ansvar for seg selv. Barnet skal ved påstigning kunne fremvise navn, adresse og telefonnummer til foresatte. Det er foresattes ansvar når barn sendes alene med ekspressbuss.

Gruppebestilling
Obligatorisk forhåndsreservasjon for grupper over 9 personer.
Må bestilles senest kl. 14:00 siste virkedag (man.-fre.) og minimum 24 timer før reisen. Forhåndsbestilling gjøres på dette skjemaet eller ved å ringe vårt kundesenter 815 44 444.

Spesiell assistanse
Personer med behov for spesiell assistanse (f.eks. rullestolbrukere*) må forhåndsbestille senest kl. 14:00 siste virkedag før reisen. For bestilling fyll ut skjema under Kundeservice eller ring vårt kundesenter på 815 44 444.

Bagasje
Hver passasjer kan ta med seg inntil 1 kolli bagasje som plasseres i bagasjerommet under bussen. Håndbagasje befordres fritt så lenge den kan få plass under eget sete. Antall kilo pr kolli kan variere på de ulike ekspressbussene. Bagasje må merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer.

Barnevogner
Sammenleggbare barnevogner medbringes fritt på alle strekninger så langt plassen tillater. For bagvogner som opptar seteplass beregnes barnetakst.

Sykler, ski o.l.
Sykler medtas i den utstrekning det er plass. Det beregnes normalt barnetakst for sykkel, og betaling skjer kun ved påstigning. Ski som kan fraktes i bussens bagasjerom eller i skiholder befordres fritt. Ski og staver skal være sammenbundet.

Husk, bagasje skal alltid merkes.

Ansvar og erstatning på bagasje
Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller skade på bagasje, med mindre det skyldes uaktsomhet fra selskapets side. Vi anbefaler derfor at den reisende tegner reiseforsikring. Se forøvrig gjeldende befordringsvedtekter pr. 27.02 2004 godkjent av Samferdselsdepartementet.

Gyldighet billetter
Billetter kjøpt på bussen er gyldig kun for angitt avgang og reisedato og for den reisestrekning den er utstedt for. Billetten må betales på forhånd. Det innrømmes ikke kreditt.

Straffetakst
Passasjerer som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for den aktuelle distanse.
Minimum straffetakst er kr. 500,-.

Levende dyr
Av hensyn til medpassasjerer med astma og allergi tar ekspressbusser ikke med levende dyr. Førerhund for blinde, polititjenestehund med politi i uniform og redningshund/ servicehund*) i tjeneste/opplæring med tjenestesele, aksepteres og befordres fritt

*)
Skal identifiseres med vest og /eller skriftlig dokumentasjon.

Andre regler for dyr gjelder for Lavprisekspressen og Konkurrenten.


Krav om bruk av sikkerhetsseler
Seter hvor sikkerhetsseler er montert er passasjeren pålagt å bruke dette. Jfr. Vegtrafikkloven § 23a, samt forskrift av 21/9 1979 nr. 7 "Bruk av verneutstyr under kjøring av motorvogn". Ved kontroll blir passasjeren bøtelagt dersom dette ikke etterfølges.

Sikring av barn
Barn under 135 cm er pålagt ved lov å bruke godkjent barnesikringsutstyr om bord i bussen. Dersom barnesetene i bussen allerede er i bruk, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Ta gjerne med eget barnesete. Se også vegvesen.no for regler på sikring av barn i buss.

Mobiltelefon

Unngå unødvendig bruk av mobiltelefon m.h.t. medpassasjerer, og begrens eventuell bruk kun til korte samtaler. Ved nattkjøring - vennligst slå av telefonen.

Pakkeforsendelser
Pakker mottas til befordring normalt mot forutbetalt frakt. Farlig gods, ferskvarer som kjøtt og fisk, samt levende dyr befordres ikke. Pakkeforsendelse som krever bussbytte/omlasting medtas ikke. Avsender må underrette mottaker om forsendelser.

Skadet gods erstattes etter gjeldende regler, jfr «Lov om vegfraktavtaler». Bortkommet gods avsatt underveis i ruten erstattes ikke.

Unntak: Lavprisekspressen tar ikke med ekspresspakker/ varer hvis ikke eier er med på bussen.

Se også "Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge".