MERK: Rabatter og rabattsatser kan være avvikende.
Se derfor informasjon under "VÅRE BILLETTER" til den enkelte rute.

 

GENERELT GIS DET RABATT TIL OPPSATTE KUNDEKATEGORIER:
(Rabatt regnes utfra ordinær voksentakst utover minstetakst.)


BARN
Barn under 4 år reiser fritt når reisen foretas sammen med en voksen person.

Barnetakst: Fra 4 år og inntil fylte 16 år.
Med unntak av Lavprisekspressen og Konkurrenten som har andre regler for barn. Se under den enkelte rute.
Det gis ikke rabatter på allerede rabattert barnetakst.
 

SKOLEELEV/ STUDENT
Rabatten innrømmes for studenter fra 16 år og til og med fylt 30 år ved universitet, høgskoler, akademier og elever ved offentlig godkjente skoler (min. 3 mnd varighet). Studentmoderasjon gis til norske og utenlandske studenter med studium i Norge eller utlandet med gyldig legitimasjon (se neste avsnitt).

Gyldig legitimasjon
Studie- eller skolebevis med foto og kvittering for betalt semesteravgift kreves.
For utenlands-/utenlandske studenter gjelder kun International Student Identity Card (ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis.

ISIC (International Student Identity Card) er verdens eneste internasjonalt anerkjente studentbevis, som selges og brukes over hele verden og gir tilgang på et utall rabatter både i Norge og internasjonalt. Les mer om ISIC i Norge eller bestill ditt kort på ISIC.no / eller ISIC Norge på facebook

Gyldig legitimasjon skal kunne fremvises på forespørsel.

Rabatt innrømmes ikke for korresponanse-/etatskoler, kortvarige kveldskurs, språkkurs, hospitanter, lærlinger og voksne i full ervervsmessig stilling.


HONNØR
Honnørmoderasjon gis på innenlandsruter til personer som:
a) har fylt 67 år
b) mottar uførepensjon i folketrygden
c) er blinde
d) er ektefelle/samboer med og reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter pkt. a), b) eller c).

Det gis ingen rabatt til ledsager, unntatt døvblind + ledsager som regnes som én honnørreise.

Gyldig legitimasjon må forevises.
 

MILITÆRE
Vernepliktige soldater (korporaler/ menige) inne til førstegangstjeneste samt befalskoleelever/ militære lærlinger/ HV-mannskap og repetisjonssoldater på øvelser/kurs.

  • Vernepliktige soldater med og uten uniform innrømmes 90% rabatt.
  • Vernepliktige som reiser med Flybussekspressen innrømmes 50% rabatt

Innkalling til tjeneste eller vernepliktsbok/blått ID-kort må vises uoppfordret ved påstigning.

 

GRUPPER
Grupperabatten er varierende, se gjeldende grupperabatt for den enkelte rute under priser/rabatter.

Honnør og barn medregnes i gruppen, men innrømmes ikke rabatten. Andre reisende med rabatterte billetter regnes ikke som del av gruppe.