MERK:Rabatter og rabattsatser kan være avvikende. Se derfor informasjon under pristabell til den enkelte rute.

Generelt gis rabatter til:
(Rabatt gis kun på ordinær voksentakst utover minstetakst.)

Barn
Barn under 4 år reiser fritt når reisen foretas sammen med en voksen person.

Barnetakst: Fra 4 år og inntil fylte 16 år.
Det gis ikke rabatter på barnetakst.

Skole/student
Rabatten innrømmes for studenter fra 16 år og til og med fylt 30 år ved universitet, høgskoler, akademier og elever ved offentlig godkjente skoler (min. 3 mnd varighet). Studentmoderasjon gis til norske og utenlandske studenter med studium i Norge eller utlandet med gyldig legitimasjon (se neste avsnitt).

Gyldig legitimasjon
Studie- eller skolebevis med foto og kvittering for betalt semesteravgift kreves. For utenlands-/utenlandske studenter gjelder kun International Student Identity Card (ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis. Gyldig legitimasjon skal kunne fremvises på forespørsel.

Rabatt innrømmes ikke for korresponanse-/etatskoler, kortvarige kveldskurs, språkkurs, hospitanter, lærlinger og voksne i full ervervsmessig stilling.

Honnør
Honnørmoderasjon gis på innenlandsruter til personer som:
a) har fylt 67 år
b) mottar uførepensjon i folketrygden
c) er blinde
d) er ektefelle/samboer med og reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter pkt. a), b) eller c).

Det gis ingen rabatt til ledsager, unntatt døvblind + ledsager som regnes som én honnørreise.
Gyldig legitimasjon må forevises.

Militærmoderasjon
Vernepliktige soldater (korporaler/ menige) inne til førstegangstjeneste samt befalskoleelever/ militære lærlinger/ HV-mannskap og repetisjonssoldater på øvelser/kurs.

  • Vernepliktige soldater uten uniform innrømmes 50% rabatt.
  • Vernepliktige soldater i uniform innrømmes 90% rabatt.
  • Vernepliktige som reiser med Flybussekspressen innrømmes 50% rabatt

Innkalling til tjeneste eller vernepliktsbok/blått ID-kort må vises uoppfordret ved påstigning.

Grupperabatter
Grupperabatten er varierende, se gjeldende grupperabatt for den enkelte rute under priser/rabatter.

Honnør og barn medregnes i gruppen, men innrømmes ikke rabatten. Andre reisende med rabatterte billetter regnes ikke som del av gruppe.